Πρώτη ανάρτηση!

English message follows.

Λίγα λόγια για την εταιρεία μας πρώτα. Η deZillium ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 στην Κύπρο με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών προσιτής φιλοξενίας ιστοσελίδων καθώς και την προώθηση της χρήσης του ελεύθερου λογισμικού, όπως το Linux.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

  • Φιλοξενία Ιστοσελίδων Τα πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων μας δημιουργήθηκαν με σκοπό να είναι προσιτά, και φιλοξενούνται σε ασφαλής και αναβαθμισμένους διακομιστές (servers) στην Κύπρο. Προσφέρουμε επίσης και ειδικά πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.
  • Κατοχύρωση Διαδικτυακών Ονομάτων Προσφέρουμε ένα μεγάλο αριθμό TLDs (Top Level Domains) για κατοχύρωση, περιλαμβάνοντας την διαχείριση του DNS σας από εμάς. Σταματήστε να ανησυχείτε για την σωστή ρύθμιση των ρυθμίσεων του DNS σας και αφήστε εμάς να κάνουμε όλη την "δύσκολη δουλειά".
  • Πιστοποιητικά Ασφαλείας SSL Ασφαλίστε την επικοινωνία της ιστοσελίδας σας με ένα προσιτό Πιστοποιητικό Ασφαλείας SSL.
  • Υπηρεσίες Εγκατάστασης Linux Φοβάστε να εγκαταστήσετε Linux; Αφήστε εμάς να κάνουμε την εγκατάσταση και να σας καθοδηγήσουμε. Δεν θα μετανιώσετε την αλλαγή σε ελεύθερο λογισμικό.

Προσφέρουμε επίσης μια πληθώρα υπηρεσιών σχετικά με την Πληροφορική. Δείτε την ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στο twitter για ενημερώσεις σχετικά με διακοπές στις υπηρεσίες μας, ακολουθείστε μας στο Google+ ή στο Facebook για ενημερώσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υποσχόμαστε ότι δεν θα σας δαγκώσουμε :)

First post! First post on our blog. This blog will include detailed news about the services and products we offer.

A couple of words about our company first. deZillium was founded in January 2012 in Cyprus and focuses on offering affordable web hosting services, and promoting the use of open source software, such as Linux.

Some of the services we offer:

  • Web Hosting Our web hosting packages are designed to be affordable, and are hosted on secure and up-to-date servers located in Cyprus. We also offer custom web hosting packages, available on request.
  • Domain Name Registration We offer a large number of TLDs (Top Level Domains) available for registration, which include free DNS management by us. Stop worrying about correctly configuring your DNS settings and let us do all the hard work.
  • SSL Certificates - Secure your website's communication today with an affordable SSL certificate.
  • Linux Installation Services - Are you afraid of installing Linux? Let us install it for you and show you around. You will not regret making the switch to open source software.

We also offer a plethora of other services related to Information Technology. See our website for more information.

You can also follow us on twitter for outage updates, circle us on Google+ or like us on Facebook for updates and announcements about our services and products.

If you have any questions about our services, don't hesitate to contact us. We promise we will not bite :)